Recomanacions generals

  Material per dur a l'aula
Presentació de proves escrites
Presentació de feines escrites
Presentació d'informes

Format de la bibliografia
 

Material per dur a l'aula

 

Presentació de proves escrites

Presentació de feines escrites. Exercicis, redaccions, ...

Presentació d'informes tècnics, o qualsevol treball de recerca

Format de la bibliografia

www.000webhost.com